🛤️ Мисия и ценности на Cryptolandia (2021.05.28)

Reading Time: < 1 minute

1. Създаването на международна нация
2. Защита на гражданите независимо от тяхното местоположение
3. Създаването на валута обезпечена с природни ресурси
4. Напълно децентрализирано и прозрачно управление без ръководни органи чрез така наречените Умни договори (smart contracts)
5. Икономика без възможности за рекет и корупция
6. Равенство на всеки гражданин независимо от пол, раса, възраст или социални положение
7. Партньорство с всички сегашни и бъдещи държави и правителства за прозрачното имплементиране на децентрализирата дигитална държава
9. Безусловен базистен доход
10. Създаването на свят без войни и физическо насилие

И това не са празни приказки. Валутата, легалната рамка и електронната форма на управление вече е създадена и всеки може да я види. Единственото, което остава е официалното признаване на държавата за което е нужна вашата помощ, а именно:
– Ако сте човек, който харесва проекта, подкрепете го чрез канене на приятели и ангажираност
– Ако сте държавен глава, който харесва проекта, нека влезнем в партньорство и двустранни отношения.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *